PINTALIA Decoració i Llar Golmés LleidaA la indústria la lluita contra la corrosió és contínua i tant en obra nova com en el manteniment preventiu les pintures industrials han de ser eficaces. A TKROM destinem una important inversió en
R+D i avançades tècniques de producció. Donem assessorament professional en matèria de tractaments especialitzats per a la indústria.